• π 

  GEOMETRY UNIT 9 "Circles"

  Mon 2/29/2016

  Tue 3/1/16

  Wed-Thur 3/2-3

  Fri 3/4

  Review Unit 8 

   

  9.1 Chords & Arcs

  CIRCLE VOCABULARY 
  ANGLE-ARC-CHORD ws (see Monday)
   


  Unit 8 Trig Test

  HW 8B due

  DIAMETER-CHORD ws 

  p. 570 (11-30, 39-41, 46)

  Mon 3/7

  Tue 3/8

   Wed-Thur 3/9-10

  Fri 3/11

  9.2 Tangents

   
   p. 576 (6-14)
  Common Tangents ws
  INTERNAL TANGENTS ws/
  EXTERNAL TANGENTS worksheet
   
   p. 576 (19-25)
  9.3 Inscribed Angles
   
  INSCRIBED ANGLES ws

  p. 585 (7-47)

  QUIZ 9

  HW packet 9A DUE

  9.4 Arc Angles  Notes

  Angle-Chord Theorem Angle-Secant Thm.
  Angle-Secant-Tangent Thm.

  p. 593 (5-27, 40-55)

  Mon 3/14

  Tue 3/15

   Wed-Thur 3/16-17

  Thu 3/18

   STAFF DAY

  9.5 Circle Segments

  Segment-Chord Theorem

  Segment-Secant Theorem
  Segment-Secant-Tangent

  p. 605 (6-28, 30-37, 39-40)


  REVIEW UNIT 9 Practice
   
  Practice 12-2 / 12-4 w.s.
  TEST UNIT 9 "Circles"
   
  HW 9B/NOTES due
   

   

Last Modified on March 4, 2016